Kultura

Rok 2018 bedzie Rokiem Zbigniewa Herberta

Posłowie przyjęli uchwałę w sejmie, dzięki której rok 2018 będzie Rokiem Zbigniewa Herberta. W ten sposób chcą oddać hołd jednemu z najwybitniejszych poetów XX wieku. Wiąże się to bezsprzecznie ze zbliżającą się 20. rocznicą jego śmierci.

W chwale możemy wyczytać: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”.

Zbigniew Herbert jest jednym z najważniejszych polskich twórców XX w. Był eseistą, dramatopisarzem, autorem słuchowisk oraz cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. W latach 80-tych związany był z polską opozycją antykomunistyczną. Jego wiersze były wykorzystywane m.in. w twórczości muzycznej Kaczmarskiego i Gintrowskiego.

Od połowy lat 80-tych mieszkał w Paryżu. W 1991 roku wrócił do kraju, aby poświęcić się działalności społecznej. Nie odmawiał sobie również komentowania wydarzeń politycznych. Jego ostatni tom „Epilog burzy” ukazał się kilka miesięcy przed śmiercią – w 1998 roku.

Najsłynniejsze prace Zbigniewa Herberta: „Struna światła”, „Studium przedmiotu” i „Pan Cogito”, „Barbarzyńca w ogrodzie” i „Martwa natura z wędzidłem”.